Þjónusta

Við bjóðum upp á fjölbreytta þjónustu

í nýlögnum, gólfhitalögnum,endurbótum og alhliða viðhaldi og viðgerðum

• Alhliða endurnýjun á lögnum í eldra húsnæði
• Viðhald og viðgerðir í heimahúsum - ekkert verk er of smátt eða stórt
• Skolplagnir og regnvatnslagnir - áratuga reynsla tryggir vandað verk
• Sjáum um alla jarðvinnu við skolp og drenlagnir - einn aðili sér um allt fyrir þig
• Forhitunarkerfi fyrir heimili, sumarhús, iðnað
• Blandarar fyrir heimili, sumarhús, iðnað
• Sprinklerlagnir og gólfhitakerfi - Rör í rör kerfi
• Plastlagnir í vatn og hitaveitu - þýskt gæðefni
• Lagnir í matvælaiðnað - ryðfrítt lagnaefni, snittað og pressað
• Rotþrær og safnþrær - ráðgjöf og tengingar
• Blöndunartæki - viðhald, ráðgjöf, gæði og ending

Við skoðum málin með þér!

Sími 699-1985  | helgi@helgipipari.is